Koi classification made easy

Gosanke

These three are the most popular in Japan, the Kohaku, the Showa, and the Sanke.

Kohaku Koi Sanke Koi Showa Koi
Kohaku Sanke Showa

Bekko

The colored Koi with a black pattern.

Shiro Bekko Koi Ki Bekko Koi Aka Bekko Koi
Shiro Bekko Ki Bekko Aka Bekko

//
//

Utsurimono

The black Koi with a colored pattern.

Shiro Utsuri Koi Hi Utsuri Koi Ki Utsuri Koi
Shiro Utsuri Hi Utsuri Ki Utsuri

Asagi

The blue/grey Koi with a red pattern.

Asagi Koi Shusui Koi
Asagi Shusui

Tancho

The Koi with a pattern only on their Maruten spots.

Tancho Goromo Koi Tancho Goshiki Koi Tancho Kohaku Koi
Tancho Goromo Tancho Goshiki Tancho Kohaku

Tancho Kujaku Koi Tancho Sanke Koi
Tancho Kujaku Tancho Sanke

Hikarimono

The metallic Koi with only one color for a pattern.

Nezu Ogon Koi Orenji Ogon Koi Platinum Ogon Koi
Nezu Ogon Orenji Ogon Platinum Ogon

Yamabuki Ogon Koi
Yamabuki Ogon

Goromo

The Koi that have black shading over their patterns.

Ai Goromo Koi Budo Goromo Koi Sumi Goromo Koi
Ai goromo Budo Goromo Sumi Goromo

Hikarimoyo

Koi that have metallic patterns.

Kin Showa Koi Kujaku Koi
Kin Showa Kujaku

Yamato Nishiki Koi
Yamato Nishiki

Doitsu Hariwake Koi Kikusui Koi
Doitsu Hariwake Kikusui

Matsuba

These Koi have a grey shading pattern on their scales.

Shiro Matsuba Koi Aka Matsuba Koi

Source: http://www.nishikigoi-info.com

Advertisements

One thought on “Koi classification made easy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s